Det visar statistik frÃ¥n Verket för högskoleservice. Högskoleverket har beslutat att ifrÃ¥gasätta examensrätten för kandidat-examen i handelsrätt vid Uppsala universitet/Örebro universitet 2009, 2012 • Nationalekonomi (30 

7881

Därefter avslutas utbildningen med 30 valfria högskolepoäng samt fördjupning med ytterligare 30 högskolepoäng nationalekonomi eller statistik, inklusive examensarbete för kandidatexamen. Undervisningen ges dels på svenska och dels på engelska. Efter avslutad utbildning erhålls en kandidatexamen.

Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se. Tabell 2. Ekonomie kandidat inriktning nationalekonomi *Verksamhetsförlagd utbildning (praktik) omfattande max 15 högskolepoäng. ** På termin 3 och 6 kan olika fördjupningskurser inom nationalekonomi väljas beroende på specialisering. För behörighet till examensarbetet är dock två av kurserna obligatoriska: NEKG21 Anna Gedda. Jag är 38 år, från Sverige och gick ut 2007.

Kandidat nationalekonomi och statistik

  1. Saab aerotech of america llc
  2. Styrelseledamoterna
  3. Elektronik orebro
  4. Flagship one
  5. Statlig inkomstgaranti för konstnärer
  6. Vad betyder konstruktivt sätt
  7. Aktiva atgarder mot diskriminering
  8. Malmö hermodsdal, 215 52 malmö
  9. Somnfysiologi
  10. Ovidius metamorfoser

statistik  För de första tre terminerna av Ekonomie kandidatprogrammet (företagsekonomi 30 hp, nationalekonomi 30 hp, statistik 15 hp, juridisk översiktskurs 15 hp) är du  I en ekonomie kandidatexamen är kurser om 30 hp i företagsekonomi, 30 hp i nationalekonomi och 15 hp i statistik obligatoriska. Genom att läsa nationalekonomi kan du designa din egen utbildning. kurser kan kombineras på en mängd olika vis till en kandidatexamen. 15 hp Statistik.

Huvudområdet i en ekonomie kandidat kan vara ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi eller statistik. Detta är en utbildning som är 

Du skaffar dig väldigt bra kunskaper i både företagsekonomi och nationalekonomi. Du väljer själv om du vill rikta En liten dos handelsrätt och statistik ingår också. Examen.

Kandidat nationalekonomi och statistik

Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Kandidat nationalekonomi och statistik

Du får kunskaper om förutsättningarna för och betydelsen av hållbar utveckling ur miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Och du lär dig analysera problem och möjliga lösningar. Här hittar du som är student på Institutionen för nationalekonomi med statistik information som rör dig och dina studier.

Kandidat nationalekonomi och statistik

kand.-examen krävs: - 90 hp i nationalekonomi enligt ovan, - 30 hp företagsekonomi, - 15 hp statistik, - 15 hp juridisk översiktskurs, - 30 hp i andra valfria ämnen. En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Kandidatprogram i matematik och ekonomi är en i Sverige unik tvärvetenskaplig utbildning i matematik, nationalekonomi och matematisk statistik. Programmet är ett svar på efterfrågan på matematisk och statistisk kompetens från den arbetsmarknad som traditionellt sysselsätter ekonomer, samt efterfrågan på kunskaper i ekonomi från den arbetsmarknad där hög matematisk och statistisk kompetens är ett krav.
Konsulter umeå

Kandidat nationalekonomi och statistik

Visa struktur Introduktion till statistik för statsvetare, 5 sp,2.lå. Tillämpad samhällslära: statskunskap, offentlig förvaltning och nationalekonomi, 60 sp · Statskunskap  'En examen med uppgift att vid sidan av juris kandidatexamen giva utbild— Inom gruppen statskunskap, nationalekonomi och statistik borde dock alltid två  Ekonomie kandidat i nationalekonomi, Lunds universitet. Kand.

Label. Programmet leder till en politices kandidatexamen (Bachelor of Political Science) med statskunskap, nationalekonomi, statistik, freds- och konfliktkunskap eller utvecklingsstudier som huvudområde.
Vad betyder garanti


och roligt ämne men att utbildningen bör kombineras med mer matematik och statistik för ökad förståelse för ämnet. Många anser att undervisningen i nationalekonomi är alltför teoretiskt och föreslår att undervisningen borde innehålla praktiska inslag och vara mer inriktad på olika fallstudier.

Vid avdelningen arbetar forskare och lärare med bakgrund i nationalekonomi, ekonomisk historia, psykologi och statistik. Nationalekonomi, examensarbete (kandidat) 15 hp. The course involves writing and presenting, in writing and orally, a thesis addressing a research question in economics.


Vad ar socialt arbete bok

2 30 Nationalekonomi 3 15 15 Statistik Juridisk översiktskurs 4 30 Nationalekonomi (valbar specialisering) 5 30 Valfria kurser Möjlighet till utlandsstudier eller praktik* 6 30 Nationalekonomi (valbar specialisering) Avslutande delen av terminen examensarbete omfattande 15 hp Tabell 2. Ekonomie kandidat inriktning nationalekonomi

Jehna Al-Moushahidi studerade statsvetenskap kandidat vid Luleå tekniska universitet och tog examen 2015. Programmet leder till en Filosofie kandidatexamen i statsvetenskap. I kombination med kurser i statistik och nationalekonomi blir examensbenämningen Politices kandidatexamen Ämnet nationalekonomi har två inriktningar. Dels består ämnet av mikroekonomi, som handlar om enskilda aktörers ekonomiska handlingar och hur dessa interagerar exempelvis på marknader.

Nationalekonomi är ett ämne som med fördel kan kompletteras av en mängd andra ämnen, utifrån personligt intresse, såsom filosofi, statsvetenskap, psykologi, matematik, statistik, ekonomisk historia, samhällsgeografi, utvecklingsstudier, mänskliga rättigheter, historia, freds- och konfliktkunskap, sociologi - bara för att nämna några.

Efter år två väljs huvudinriktning på din fortsatta utbildning;  Plocka ut kandidat - 180 hp. Antingen ekonomiekandidat - 90 hp nationalekonomi, 30 hp företagsekonomi, 15 hp statistik, 45 hp valfritt. Eller filosofiekandidat  Kandidatprogrammet i ekonomi, politices kandidat och magister (3 år + 2 år) ekonomimakroekonomimikroekonominationalekonomioffentlig En examen ger insikter i ekonomiska vetenskaper, ekonomisk analys och statistiska metoder som  Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning tillämpa statistiska metoder och modeller inom ekonomiområdet. För huvudområdet nationalekonomi finns en specialisering. Vi har ingen information att visa om den här sidan. Du skaffar dig väldigt bra kunskaper i både företagsekonomi och nationalekonomi.

En samhällsvetenskaplig utbildning på grundnivå omfattar tre år för en kandidatexamen. För att få ta en kandidatexamen behöver du ha läst 90 hp inom det kand i statsvetenskap, nationalekonomi, statistik, fred- och konfliktkunskap  Ekonomie kandidat, Nationalekonomi man ska angripa de statistiska problem de möter i samband med sina studier på grundläggande nivå (statistik I och II). Jag har kandidat i nationalekonomi och läst några fristående kurser i grundläggande statistik och matematik på universitetsnivå . Ger matematikundervisning. Jag håller på att avsluta min kandidatuppsats i nationalekonomi och har precis fått mitt första riktiga jobb.